Lund Boats Footrpint

KSZTAŁT DNA ŁODZI

Redany zapewniające stateczność oraz szybsze wejście w ślizg. STATECZNOŚĆ. Kształt dna połączony z dużymi redanami jest tym co czyni łodzie Lund najlepszymi łodziami wędkarskimi. Wyciąganie ryby na pokład, podchodzenie do nabrzeża, wchodzenie na łódź, stateczność na wzburzonej wodzie, to wszystko jest łatwiejsze na łodzi Lund.

Przechylona na burtę łódź jest wystawiona na większe oddziaływanie wiatru co wywołuje dryf i wtedy widzisz jak mijasz to miejsce, w którym chciałeś być. Genialny projekt Lund rozwiązał ten problem. Z odpowiednim kształtem dna, redanami oraz odpowiednią równowagą w rozmieszczeniu akumulatora i zbiornika paliwa otrzymujesz najlepsze możliwe parametry ślizgu.